2012030500622_0  

 

20120304. Section TV 演藝通信 E616(金秀炫、朱鎮模等)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzYzNzYwMzQ4.html

 另提供土豆網視頻:

http://www.tudou.com/programs/view/r961oEllPBk/

 

 

20120311. Section TV 演藝通信 E617(金秀炫、丁一宇、黃靜茵等)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzY1Njc4MTc2.html

 另提供土豆網視頻:

http://www.tudou.com/programs/view/SG31nEtI2vM/

 

 

轉自=鳯凰天使 @翻譯:dawai

    全站熱搜

    小宛 & 哇夫人 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()