13320585741621332057740850

  

20120318. Section TV 演藝通信 E618(金秀炫、李敏貞等)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzY5MDEwNjMy.html 

 另提供土豆網視頻:

http://www.tudou.com/programs/view/OlYUwRl-dx0/

 

20120325. Section TV 演藝通信 E619(宋載林、宋在熙、金敏瑞、河智苑等)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzczODYxOTky.html

 另提供土豆網視頻:

http://www.tudou.com/programs/view/7Wrqz1O0mAY/

 

轉自=鳯凰天使 @翻譯:dawai

全站熱搜

小宛 & 哇夫人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()