d93702             

 

《仁顯王后的男人》預告與正片的拍攝花絮視頻(中字)

 

http://v.youku.com/v_show/id_XMzc3MTA0Nzk2.html

 

《仁顯王后的男人》拍攝花絮視頻(一)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3Mzc2OTIw.html

 

《仁顯王后的男人》拍攝花絮視頻(二)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzNjAwOTAw.html

 另提供土豆網中字視頻:選擇1選擇2

 

《仁顯王后的男人》拍攝花絮視頻(三)

http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2OTg2MjQw.html

 另提供優酷網中字視頻:選擇1

 

《仁顯王后的男人》拍攝花絮視頻(四)

http://www.tudou.com/programs/view/zLHJsEqFL1w/

 

 

 

《仁顯王后的男人》新聞發布會

http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4MDM5NjI0.html

 

《仁顯王后的男人》製作發布會

http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4NTM4MDU2.html

 

《仁顯王后的男人》VIP試映會 Part.1

http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4NjM5OTQ4.html

 

《仁顯王后的男人》VIP試映會 Part.2

http://v.youku.com/v_show/id_XNDA4NjQwNDIw.html

全站熱搜

小宛 & 哇夫人 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()